Výjimky z platby ekodaně

Téměř každý zákon obsahuje i výjimky, je tomu tak i u ekologické daně.
Zákonodárci pamatovali především na občany zvlášť tělesně postižené (ZTP)
a osoby u nichž dochází k přeregistraci v rámci majetkových vypořádání.
U vozidel se osvobození od ekologické daně týká veteránů, zde však existují
určitá omezení která jsou popsána níže.
Výjimky lze rozdělit do dvou hlavních skupin, osoby a vozidla.

Nezávazné porovnání povinného ručení
 

Osoby:

1) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Protože se poplatek hradí pouze jednou pro každé motorové vozidlo, je vozidlo které bylo zaregistrováno po nabytí účinnosti zákona (1.ledna 2009) držitelem ZTP nebo ZTP/P průkazu osvobozeno od ekologické daně (od 1.10.2013 je osvobození platné pouze pro osobu ZTP)
Příklad : Osoba s průkazem ZTP zaregistrovala na svou osobu vůz v době účinnosti zákona (1.ledna 2009 – dosud).
Při koupi tohoto vozidla již žádný další žadatel o registraci ekologickou daň neplatí. (od 1.10.2013 už další osoba osvobozena není)

2) Poplatek nehradí žadatel o registraci v rámci majetkového vypořádí

Jedná se o žadatele, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Vozidla:

1) Výjimky ze skupin motorových vozidel

Ekologický poplatek se hradí pouze u skupin M1 a N1 pokud nepřekračují celkovou hmotnost 3,5 tuny

2) Veteráni

Jedná se o vozidla, která nejsou vedena v registru motorových vozidel ale jsou vedena v registru historických vozidel.
Na veterány které byly před účinností zákona registrovány v registru motorových vozidel se ekologická daň vztahuje, není totiž možné vozidlo převést z jednoho registru do druhého.
Aby bylo vozidlo zaregistrováno v registru historických vozidel, musí být nejprve vyřazeno z registru motorových vozidel.
Tento krok však nelze technicky učinit jelikož pro vyřazení z registru je požadován doklad o ekologické likvidaci vozidla.

Nezávazné porovnání povinného ručení
 

241 komentářů u „Výjimky z platby ekodaně

 1. Prosím o informaci, auto r.v. 1996 Felicia emise 94/12, bylo koupeno v r.2013, eko daň nebyla placena, protože se jednalo o dědictví, nyní by se auto prodalo. Otázka 1/ nový majitel nemá ZTP, bude platit eko daň? 2/ Prodávající dostane v současné době průkaz ZTP, bude nový majitel platit eko daň? Děkuji za odpověď. PS¨ V případě placení eko daně, vychází mi v tabulce 3,000Kč, je to správně?

 2. Dobrý den,

  pokud výjimce rozumím, v mém případě bych eko daň platit nemusel.

  Uvedu můj případ vozidlo bylo registrovano v roce 2004 na osobu ZTP, teď ho koupím já a neměl bych daň platit protože pán ho registroval před změnou zákona, která nastala 2013.

  Děkuji za vaše odpovědi TV

 3. Dobrý den, mám dotaz ohledně ekodaně vozidla, které je v majetku osoby s průkazem ZTP. Na tuto osobu byl vůz převeden 30.9.2013 – znamená to tedy, že další osoba již ekodaň platit nebude a vozidlo je od ní trvale osvobozeno, protože vozidlu byla ekodaň odpuštěna v rámci ZTP před 1.10.2013?

 4. Dobrý den,

  budu prodávat Felicii combi – Euro 2, eko poplatek 3000 Kč.
  Abych měl rychlý prodej, větši šanci rychlého prodeje, tak sem si říkal, že si zaplatím eko daň, aby nový majitel, při registraci na něho, už nemusel platit, mohu to tak udělat?

  Předem děkuji za odpověď.

 5. Dobrý den, dne 01.04.2008 nabyl právní moci rozsudek o vypořádání SJM, ve kterém není výslovně zmíněno, že vozidlo bude přepsáno na mě. Nicméně ho mám od této doby v držení a podle mého názoru platí, že po 3 letech, pokud nedošlo k písemné dohodě o vyrovnání ohledně auta, je vlastníkem movité věci ten, kdo ji má v držení. Jsem osvobozena od placení ekodaně nebo ne?

Napsat komentář