Ekologická daň – novela

Ekologická daň je upravována 169/2013 Sb. který novelizuje 297/2009 Sb. (ten co zavedl ekodaň novelou zákonu o odpadech) a tedy i zákon o odpadech 185/2001 Sb. . V 169/2013 se píše: 46. V § 37e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující … Číst dál