Povinné ručení

Vyplněním následujícího formuláře zjistíte jednotlivé nabídky pojišťoven:

Povinné ručení, neboli každoroční placení několika tisíci korun, rozhodně nepatří mezi oblíbené transakce. Jak již napovídá název, tak se jedná o povinnou položku pro majitele vozidel a zaplacením několika tisícikorun přenáší odpovědnost za provoz vozidla na silnicích na pojišťovnu. Ve většině případů k nehodě nedojde, ale pokud ano, tak se rozhodně vyplatí investovat pár tisíc korun, protože škody jsou mnohokrát v řádu statisíc korun a pokud se jedná o poškození na zdraví, tak částky se pohybují i v miliónových hodnotách.

Podoba povinného ručení je přímo upravena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pokud povinné ručení majitel vozu neuzavře, tak mu hrozí pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Pojištění se vztahuje i na jiné osoby, kterým vozidlo zapůjčíme, tzn. Že povinné ručení se vztahuje na motorové vozidlo nikoliv na osobu. Jak již bylo výše naznačeno výše, tak povinným ručením přenášíte odpovědnost za nehody a chyby na silnicích na pojišťovny. Povinné ručení se vztahuje na škody spojené s nehodou, tzn. Odstranění nehody, skutečnou škodu na vozidlech. Jedná se i o škody spojené s ušlým ziskem a hlavně na poškození zdraví, protože tam částky dosahují miliónových hodnot.

Povinné ručení se sjednává při koupi vozidla na pobočce pojišťovny, někteří prodejci automobilů nabízejí sjednání pojištění skrz jejich firmu, která vše zařídí s pojišťovnou a vy se nemusíte o nic starat. Ovšem problém nastává když narazíte na nezodpovědného řidiče, který jezdí bez povinného ručení a jeho chyba způsobí dopravní nehodu. V takovém případě se můžete obrátit na ČKP (Česká kancelář pojistitelů) , která vymáhá úhradu škody od viníka, pokud je nehoda vyšetřena od Policie ČR a škoda přesáhla hodnotu 5 000 Kč.

U historických vozidel je výhodnější povinné ručení pro veterány.